Återvinning och producentansvar


Hedin Electric Mobility AB, importören av BYD i Sverige, följer den svenska förordningen SFS 2007:185 gällande producentansvar för uttjänta fordon. Genom samarbete med Stena Recycling AB uppfyller Hedin Electric Mobility AB lagen om producentansvar.  
 
I Sverige är den genomsnittliga livslängden på en bil ca 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.  

Du kan läsa mer om vad som gäller för producentansvaret hos Mobility Sweden.